Projekt INGEO


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod iskrobezpiecznego systemu sejsmicznego INGEO przeznaczonego do oceny zagrżenia tąpaniami, o cechach których nie posiadają dotychczas stosowane systemy. System umożliwi jednoczesne stosowanie wielu różnych uzupełniających się metod badawczych do rozpoznania stanu górotworu.

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. współrealizuje projekt pn.: Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online" w ramach
Nazwa Beneficjenta: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG i Centrum Transferu Technologii EMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa nr: PBS2/B2/8/2013
Termin realizacji: 01-04-2013 - 31-03-2016
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH